Test je Duitse niveau met 8 snelle quizzen (2023)

Test je Duitse niveau met 8 snelle quizzen (1)

DoorTest je Duitse niveau met 8 snelle quizzen (2)Joe Warnimont Laatst bijgewerkt:

Nadenken over wat je hebt geleerd zal niet alleenje Duits verbeterenen maak hetvoel je net zo moeiteloos als Engels spreken, maar ook om u beter te helpengebruik je tijd.

Dus als je deinzet om vloeiend Duits te bereiken, is het verstandig om je Duitse niveau te testen met snelle online quizzen.

Er zijn quizzen om u te helpen werken aan uwtellen in het duitsofverbrijzelde bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden, en ze kunnen ervoor zorgen dat je je in topvorm voeltuw volgende reis naar Duitsland.

Inhoud

 • Waarom is het essentieel om uw niveau Duits maandelijks te testen?
 • 8 Duitse niveautests om je vaardigheden te testen
  • 1. Leer Duits - Lange en korte Duitse tests
  • 2. Transparant taalgebruik — Duitse taalvaardigheidstest
  • 3. F+U Heidelberg Academy of Languages ​​— Online test
  • 4. Goethe Institut — Duitse examens
  • 5. Cambridge Institute — Duitse niveautest
  • 6. Alpadia-talenscholen — Test je Duits
  • 7. SprachCaffe — Online taalvaardigheidstest Duits
  • 8. Akademija Oxford — Duitse plaatsingstest
 • Wat is het volgende?

Downloaden:Deze blogpost is beschikbaar als een handige en draagbare pdf die je overal mee naartoe kunt nemen.Klik hier om een ​​exemplaar te krijgen. (Downloaden)

(Video) How to Escape a Police Sniffing Dog

Waarom is het essentieel om uw niveau Duits maandelijks te testen?

 • Je cv na een pauze.Er kan een tijd komen dat u een pauze neemt van het leren van de Duitse taal. In dit geval wil je erachter komen hoeveel je aan kennis bent kwijtgeraakt. Jezelf testen kan ook dienen als motivatie om weer in het spel te komen.
 • Om te zien of je vooruitgang hebt geboekt.Tests zijn geweldige manieren om de resultaten van uw inspanningen te zien en of u naar een ander leerniveau zou moeten gaan.
 • Om docenten te informeren over je niveau.Als je van plan benteen les volgenofeen bijlesdocent krijgen, zullen ze min of meer willen weten op welk niveau je zit.
 • Om verspilling van tijd en geld te voorkomen.Als je een les gaat volgen die veel te moeilijk of te gemakkelijk is, zou je uiteindelijk tijd en geld kunnen verspillen; soms is het moeilijker om uit de klas te komen dan je misschien denkt.
 • Om gekoppeld te worden aan een geschikte penvriend of studiemaatje.We raden aan om eenDuitse penvriend of studiemaatjedie vervolgens uw fouten kan corrigeren terwijl u communiceert. Een goed plan is om je Engelse kennis in te ruilen voor hun Duitse kennis.

8 Duitse niveautests om je vaardigheden te testen

1.Leer Duits — Lange en korte Duitse tests

De Deutsch Lernen-website heeft verschillende manieren om je Duitse niveau te testen, maar deze twee quizzen zijn geweldig, omdat je een snelle quiz kunt doorlopen of je tijd kunt nemen voor de langere. De korte quiz heeft 30 vragen die je moet doornemen en je hebt geen Deutsch Lernen-account nodig om door te gaan. Na voltooiing wordt een procentuele score gegeven, maar niets zegt u echt over het niveau van het Duits dat u verlaat.

De lange quiz is nuttiger, maar hiervoor moet je een account aanmaken bij Deutsch Lernen. Het classificeert u onder een van de vijf verschillende Duitse taalniveaus, van beginner tot halfgevorderd 2. De quiz werkt door tien vragen op een bepaald niveau te geven. Als u 80% of hoger op een niveau behaalt, kunt u doorgaan naar het volgende niveau.

2.Transparante taal — Duitse taalvaardigheidstest

Hier is een Duitse taalvaardigheidstest die is onderverdeeld in secties: grammatica I, grammatica II, woordenschat en begrijpend lezen. Elke module heeft ongeveer 10-15 vragen en u krijgt een procentuele score na het voltooien van alle secties.

Ze bevelen enkele van hun eigen bronnen aan om je Duits te verbeteren, maar het belangrijkste doel is om naar het kleine gebied onder de score te kijken om te zien op welk niveau ze je classificeren.

3.F+U Heidelberg Academy of Languages ​​— Online test

Deze heeft 33 vragen, maar de hele site is in het Duits, dus we raden het aan voor gevorderden, omdat het voor anderen moeilijk kan zijn om te navigeren.

Het ongelukkige deel is dat u uw persoonlijke gegevens moet invullen voordat u uw resultaten ontvangt. Aan het einde wordt echter een score gegeven en ontvangt u een bevestigingsmail voor uw administratie.

(Video) The Gates of Zadash | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 8

4.Goethe Institut - Duitse examens

De website van het Goethe Instituut bevat handleidingen voor het voorbereiden van quizzen voor de niveaus A1 tot C2, die het volledige spectrum van de Duitse niveaumogelijkheden omvatten. Alle niveaus worden aangevuld met uitgebreide quizzen die aan het einde resultaten opleveren.

We vinden deze tests leuk omdat je kunt oefenen met afbeeldingen, audiofragmenten en schriftelijke vragen. Een ding om in gedachten te houden is dat ze je na de quiz niet vertellen op welk niveau je zit. Je moet dus eigenlijk een niveau kiezen, het nemen en kijken of je op dat niveau een behoorlijke score haalt.

5.Cambridge Institute - Duitse niveautest

TheCambridge Institute heeft een degelijke Duitse taalvaardigheidstest met 40 vragen. Er is geen tijdslimiet, maar ze raden aan om de quiz slechts één keer te doen in plaats van een aantal keren terug te komen om je score te verbeteren. Teruggaan naar een vraag die je hebt overgeslagen is mogelijk, maar zodra je de pagina verlaat, wordt er niets meer opgeslagen.

Na het voltooien van de quiz zijn uw persoonlijke gegevens vereist om de resultaten te krijgen. Het is een beetje lastig, maar het Instituut stuurt je vervolgens een gedetailleerd scoreblad in de vorm van een e-mail.

6.Alpadia Talenscholen — Test je Duits

Als een andere educatieve organisatie presenteert Alpadia Language Schools een vaardigheidsquiz op haar site om te zien waar studenten moeten worden geplaatst wanneer ze lid worden van de school. U kunt kiezen uit vier quizzen: A1, A2, B1 of B2. Als je in één test niet goed scoort, of als je het gevoel hebt dat een test te gemakkelijk is, kun je omhoog of omlaag gaan om een ​​test te vinden die geschikter is.

Je vindt 10-20 vragen per quiz, samen met een blad aan het einde met een percentage van het aantal vragen dat je goed hebt beantwoord. de vragen.

(Video) Disparate Pieces | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 4

7.SprachCaffe — Online taalvaardigheidstest Duits

SprachCaffe is een online bron voor taalcursussen en toetsen. Na het invullen van uw persoonlijke gegevens wordt gratis een Duitse ringtest onthuld.

Dit is de langste quiz op de lijst, met 70 vragen. Ze zijn allemaal meerkeuze, en ze bestaan ​​voornamelijk uit het invullen van de lege ruimte van een Duitse zin met de juiste optie. Na de quiz krijg je een score, samen met een beschrijving van het huidige niveau van je Duits.

8.Akademija Oxford - Duitse plaatsingstest

Deze Oxford-quiz heeft 50 vragen, allemaal meerkeuzevragen. Zoals bij de meeste van de betere quizzen, krijg je direct antwoord met welk niveau je valt.

Een B2 zou bijvoorbeeld iemand zijn die redelijk vloeiend spreekt, terwijl een A1 een student op beginnersniveau zou zijn.

Wat is het volgende?

Nu je hebt geleerd hoe je je Duitse niveau kunt testen, hoe gebruik je die resultaten? We raden aan om een ​​handvol van de quizzen te doen en de resultaten samen te voegen.

Aangezien we geloven dat jezelf uitdagen de beste manier is om te gaan, beschouw jezelf als het hogere niveau als twee quizzen iets andere resultaten opleveren. Als je bijvoorbeeld een B2 haalt in de ene quiz en een B1 in een andere, markeer jezelf dan voor het B2-niveau.

(Video) LOTUS EMIRA - TEST DRIVE & AGILITY TEST ***DONUTS*** - by Alessandro Gino

Er zijn drie primaire manieren om de resultaten van deze tests te gebruiken:

 • Planning voor lessen en meer georganiseerd leren.Geef deze resultaten aan een nieuwe bijlesleraar of een school waarop je je probeert aan te melden. Het helpt instructeurs om je in de juiste klas te plaatsen of om de juiste materialen voor je training samen te stellen.
 • Plannen voor thuis leren.Misschien heb je te veel tijd besteed aan onderwerpen die je goed genoeg kent, waardoor je langzamer leert. Of misschien ontdek je dat je sommige onderwerpen volledig over het hoofd hebt gezien en kun je je thuisstudie dienovereenkomstig aanpassen.
 • Planning voor persoonlijke interacties.Zoals eerder in dit artikel vermeld, is het belangrijk om je Duitse niveau te evalueren om een ​​geschikte leerpartner te vinden die je daadwerkelijk kan helpen.

Dit is ook een goed moment om te beoordelen of u uw "theoretische" versus "toepasbare" leren goed in evenwicht houdt. Als je merkt dat je goed scoort op kennistoetsen, maar nog steeds moeite hebt met spreken of luisteren, kan dat een hint zijn om meer authentiek leermateriaal in je studie op te nemen.

Je kunt altijd wat inplannenDuitse filmavonden, of maak er een gewoonte van om elke dag een of twee video's te bekijkenFluentU's inhoudsbibliotheek, en doe vervolgens de woordenschatbegripquiz die na elke video volgt.

En dat is het! Zorg ervoor dat je een bladwijzer maakt voor sommige van deze quizzen of dit bericht om maandelijks opnieuw te evalueren, omdat de meeste quizzen alleen voor dat doel veranderen.

Downloaden:Deze blogpost is beschikbaar als een handige en draagbare pdf die je overal mee naartoe kunt nemen.Klik hier om een ​​exemplaar te krijgen. (Downloaden)

Videos

1. The Moment in Time: THE MANHATTAN PROJECT
(University of California Television (UCTV))
2. Our Top 10 Sketches 2020 | Foil Arms and Hog
(Foil Arms and Hog)
3. 50 Personal Transports You Didn't Know You Needed
(MINDS EYE DESIGN)
4. 10 Signs You’re Not Drinking Enough Water
(Dr. Sten Ekberg)
5. Tips om efficiënter quizzen en werkbladen te maken in BookWidgets
(BookWidgets)
6. Lagoon 52 - 2000nm, Amsterdam to Mediterranean, ex Great Circle
(Igor Stropnik)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg Kuvalis

Last Updated: 10/18/2023

Views: 5734

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg Kuvalis

Birthday: 1996-12-20

Address: 53157 Trantow Inlet, Townemouth, FL 92564-0267

Phone: +68218650356656

Job: IT Representative

Hobby: Knitting, Amateur radio, Skiing, Running, Mountain biking, Slacklining, Electronics

Introduction: My name is Greg Kuvalis, I am a witty, spotless, beautiful, charming, delightful, thankful, beautiful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.